ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

Bu üyelik sözleşmesi, www.kandopazar.com (Kısaca “site” olarak anılacaktır) sitesine üye olurken “Üye”nin elektronik olarak onay vermesiyle karşılıklı olarak kabul edilir ve yürürlüğe girer. Kullanıcı, Site’ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını beyan ve taahhüt eder.

  1. Tanımlar

Satıcı: www. kandopazar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu Sokak 2/45 Avrupa Ofis Kale 34010 Zeytinburnu/İstanbul Bina Kodu: 31839277 Adres Kodu: 1128800420 adresinde mukim (Bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır)

Site: www. kandopazar.com  tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

Üye: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: Site’de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye.

Kullanıcı: www. kandopazar.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Onaylama İşlemi: Üye tarafından, üyelik formunda www. kandopazar.com sitesinden mesaj göndermesi ile Kullanıcı’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www. kandopazar.com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site tarafından sunulan hizmetlerin koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Üye Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere dair satıcı tarafından yapılan tüm açıklamaları içerir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’ndeki hükümleri kabul ettiği gibi, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin satıcı tarafından yapılan her türlü beyanı da kabul etmiş sayılır. Üye, bu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranmayı taahhüt eder.

www. kandopazar.com internet sitesi, genel olarak Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaret hizmetlerini sunmaktadır.

www. kandopazar.com internet sitesi, sağlayacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini tamamen serbestçe belirleme yetkisine sahiptir. Bu kapsamda, hizmetlere ilişkin yapılacak değişiklikler Site üzerinde yayımlandığı anda yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Site bünyesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların www. kandopazar.com tarafından belirlenen ve Site’nin ilgili bölümünde açıklanan özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. www.kandopazar.com , bu özellikleri belirleme ve değiştirme konusunda tamamen serbesttir; bu tür değişiklikler Site üzerinde yayımlandığı anda geçerli olur.

  1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, kişi tarafından gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesiyle başlatılır. Kayıt işlemi, satıcı tarafından onaylandığında tamamlanmış olur. Üye olma hakkı, bu işlem tamamlanmadan önce kullanılamaz.

Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için yetkili temsilci olmak ve satıcı tarafından geçici veya süresiz olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için yetkili temsilci olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular veya yukarıda belirtilen durumlarda üyelik başvuruları, tamamlanmış kayıt işlemlerine rağmen Üyeliğin kullanılmasına engel teşkil eder.

Satıcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, bildirim yapmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Üye’nin üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. Bu kararlar, sözleşmeye aykırılık, sitenin kurallarına uymama, Üye işlemlerinin veya sonuçlarının satıcı bilgi güvenliği sistemine göre bir risk oluşturması veya satıcının ticari kararları doğrultusunda alınabilir.

Fesih, üyeliğe son verme veya üyeliği durdurma kararları, sözleşme ihlali, site kurallarına uymama, Üye işlemlerinden kaynaklanan risklerin tespiti, satıcı tarafından değerlendirilen hukuki riskler veya ticari kararlar gibi sebeplere dayanabilir.

  1. Hak ve Yükümlülükler

Üye Hak ve Yükümlülükleri

Üye, Site’nin hizmetlerinden yararlanırken, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara, Site kurallarına ve mevzuata uygun hareket etmeyi, tüm şartları anlamış ve kabul etmiş olmayı beyan eder.

Üye, emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler veya üçüncü şahısların haklarının ihlal iddialarında, satıcının bilgileri paylaşma yetkisi olduğunu kabul eder ve bu durumdan kaynaklanan tazminat talebinde bulunamaz.

Üye’lerin kullanıcı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Herhangi bir ihmal ve kusurdan doğacak zararlar Üye’lere aittir.

Üye, sağladığı bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan eder. Satıcı, bu bilgilerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmez.

Üye, satıcının yazılı onayı olmaksızın hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez. Site’nin hukuka uygun amaçlarla kullanılmasından sorumludur. Satıcı, Üye’lerin işlemlerinden doğan hukuki ve cezai sorumlulukları taşımaz.

Üye, Site üzerinden gerçekleşen kampanya ve çekilişlerde bilgilerinin paylaşılmasını kabul eder ve bu nedenle tazminat talep etmez.

Üye, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, elektronik posta adresi ve şifresi ile Site’yi kullanmaya başlayabilir.

 Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, satıcının belirlediği satış şartlarını ve usullerini kabul eder.

Üretici tarafından satışa arz edilen ürünlerle ilgili sorumlulukların Alıcı’ya ait olduğunu kabul eder. Alıcı, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin bilgileri kabul eder ve onaylar.

Alıcı, satıcının ürünler hakkında taahhüt ve garanti vermediğini kabul eder.

Satıcı Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, sunulan Hizmet’leri ve içerikleri istediği zaman değiştirebilir, Üyelerin bilgilerini düzenleyebilir ve silebilir.

Site üzerinde yapılan alım-satım sürecinde herhangi bir aşamada Üretici’nin satıştan vazgeçmesi durumunda sorumluluk taşımaz.

Satıcı, Üye’ler arasındaki uyuşmazlıklara arabuluculuk veya hakemlik yapmaz.

Satıcı, Site’deki içerik ve mesajları tarama ve erişimi kaldırma hakkına sahiptir.

Satıcı, Site kullanımına yönelik önlemler alabilir ve üyelikleri sınırlandırabilir.

Satıcı, Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesi için bilgileri kullanabilir ve kullanıcılarına özel hizmet sunabilir.

Satıcı, müşteri bilgilerini 3 yıl süreyle saklayacak ve talep halinde paylaşacaktır.

Satıcı, Üye’lerin kullanıcı isimlerinin telif haklarına uygun olması gerektiğini belirtir.

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen değere kadar olan durumlarda Tüketici Hakem Heyetleri ile satıcının yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. Elektronik ortamda siparişin onaylanması durumunda, Alıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

  1. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde bulunan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üyenin üye olma anında karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Satıcı, dilediği zaman işbu sözleşmenin hükümlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden ilan edilir ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Satıcı tarafından yapılan değişiklikler, site üzerinden duyurulacak ve üyelere bildirilecektir. Üyeler, değişiklikleri inceleyerek onaylarını iletmekle yükümlüdürler.

Üye, değişikliklerin yayınlandığı tarihten itibaren siteyi kullanmaya devam etmesi durumunda, yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Değişiklikleri kabul etmeyen üyeler, üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptirler.