KULLANIM KOŞULLARI

  1. Müşterinin Yükümlülükleri

Müşteri, hizmetlerin kullanımında tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Müşteri, hizmetlerin kötüye kullanılmaması ve Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin diğer müşterilerine veya üçüncü taraflara zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmamakla yükümlüdür. Hizmetlerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, Müşteri’nin gerekli olan bilgi, belge veya iş birliği sağlaması beklenir. Müşteri, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin talep ettiği bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, hizmetlerin kullanımı sırasında, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin belirlediği politika ve kurallara uymakla yükümlüdür.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmetler kapsamında sunulan tüm yazılım, tasarım, içerik ve diğer entelektüel mülkiyet unsurları Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Müşteri, hizmetlerin içeriğini, tasarımını veya yazılım kodunu kopyalama, değiştirme, dağıtma veya satma hakkına sahip değildir. Müşteri, hizmetlerin kullanımı sırasında oluşturulan verilerin, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilen yazılımların ve diğer entelektüel mülkiyet unsurlarının Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olduğunu kabul eder. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hizmetlerin kullanımı sırasında oluşan verilerin anonimleştirilerek genel istatistiksel analizlerde kullanma hakkını saklı tutar.

  1. Garanti ve Sorumluluk Sınırlamaları

Hizmetler, “olduğu gibi” ve “mevcut durumuyla” sunulur. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu veya kesintisiz, hatasız çalışması konusunda herhangi bir garanti vermez. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hizmetlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel veya ardışık zarardan sorumlu olmayacaktır. Müşteri, hizmetlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasarın tam sorumluluğunu üstlenir. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hizmetlerin güvenliği ve bütünlüğü konusunda herhangi bir garanti vermez ve Müşteri’nin kendi bilgi teknolojisi altyapısını koruma yükümlülüğünü kabul eder. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkan hataların düzeltilmesi için gerekli güncellemeleri zamanında sağlamakla yükümlüdür ancak bu güncellemelerin tüm hataları düzelteceği veya kesintisiz bir hizmet sağlayacağı garanti edilemez.

  1. Ödeme ve Fiyatlandırma

Ödeme yapılmaması durumunda, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hizmetleri askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, önceden bildirimde bulunarak fiyatlandırma ve ödeme koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, hizmetlerin sunulması için talep edilen ücretleri, belirlenen süre içinde ödemekle yükümlüdür.

  1. Gizlilik Bildirimi

Müşteri verilerinin işlenmesi ve gizliliği, “Gizlilik Bildirimi” sayfasında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Müşteri, bu bildirimi inceleyerek bilgi sahibi olmalıdır. Müşteri, hizmetlerin kullanımı sırasında oluşan verilerin Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanmasına, işlenmesine ve depolanmasına açıkça izin verir. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, müşteri verilerini sadece hizmetlerin düzgün bir şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kullanacaktır.

  1. Değişiklikler ve İptal

Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, önceden bildirimde bulunarak kullanım koşullarını, fiyatları veya hizmetleri iptal etme hakkını saklı tutar. İptal durumunda, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, önceden ödenmiş ücretleri iade etme veya gelecekteki ödemeleri alıkoyma hakkına sahiptir. Müşteri, hizmetlerin kullanımını sonlandırmak istediğinde, yazılı bildirimde bulunmalı ve taraflar arasında belirlenen prosedürlere uymalıdır. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kullanıcı hesaplarını, önceden bildirimde bulunmaksızın veya kullanım şartlarına uymayan müşterilere karşı askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

  1. Yasal Uyuşmazlıklar ve Yetki

Bu kullanım koşulları, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yasalara tabi olacaktır. Hizmetlerin kullanımından kaynaklanan yasal uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk veya alternatif çözüm yollarına başvurulması, taraflar arasında daha hızlı bir çözüm sağlanması amacıyla teşvik edilir.

  1. Genel Hükümler

Bu kullanım koşulları, diğer ilgili belgeler ile okunmalıdır. Taraflar arasındaki yazılı olmayan anlaşmazlıkların çözümünde bu kullanım koşulları, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin inisiyatifine bağlı olarak değiştirilebilir. Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bu kullanım koşullarını güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellenmiş veya değiştirilmiş koşullar, Kando Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen şekilde duyurulacaktır. Kullanıcı, bu kullanım koşullarını kabul etmekle, güncellenmiş veya değiştirilmiş koşulları takip etme yükümlülüğünü üstlenir.